Speciaal voor voorstellingen buiten het eigen theater heeft Sjaac een “lopende poppenkast” ontwikkeld. Hierdoor kan op zo goed als iedere locatie gespeeld worden: van huiskamer tot bibliotheek, van theater tot cruiseschip, van boerenschuur tot marktplein.  Als er maar een speeloppervlak is van 1 m˛, dan is er een voorstelling mogelijk.